• Pytanie do Polski znad Dniepru

  Marek Siwiec
 • Co przyniesie jutro?

  Marek Siwiec
 • Ciekawie w Moskwie

  Marek Siwiec
 • Babi Yar Holocaust Memorial Center

  Marek Siwiec
 • Zmarł Szimon Peres

  Marek Siwiec
 • Jerzy Bahr (1944-2016)

  Marek Siwiec
 • Poznański Czerwiec a sprawa smoleńska

  Marek Siwiec
 • W dobrym kierunku, ale tylko pół kroku

  Marek Siwiec
 • Tonący brzydko się chwyta?

  Marek Siwiec
 • Przeciw, a nawet za!

  Marek Siwiec

O sobie

Piszę bloga, aby się wygadać. My politycy jesteśmy zaprojektowani do tego, by mówić. Zwykle piszę o oczywistych oczywistościach, których nie dostrzegają inni.